Mitt arbetssätt

bild-09

Psykologisk behandling och psykoterapi
När man drabbas av depressiva känslor, ångest, stressrelaterade problem och relationssvårigheter uppstår ofta känslor av livsleda, ledsenhet, tomhet, uppgivenhet och oro som gör livet svårt att hantera. Har man en bakgrund och livshistoria som innehåller konfliktfyllda eller komplicerade relationer, traumatiska erfarenheter tenderar dessa att göra sig påminda även i vuxen ålder. Även livskriser, som kan utlösas av olika händelser såsom svår sjukdom, separationer och konflikter, kan visa sig vara svåra att komma vidare ur.

Jag arbetar med evidensbaserade och beprövade psykologiska behandlingsmetoder. Många gånger förekommer relationsproblem, personlighetsproblematik, ångest och depressiva känslor mm samtidigt. Det har visat sig vara meningsfullt och framgångsrikt att integrera olika behandlingsmetoder vilket ger möjlighet att arbeta både med symtom och inre svårigheter. Jag arbetar utifrån både traditionell psykodynamisk teori såväl som de mer moderna affektteoretiska och interpersonella modellerna. Vid ångest- och depressionsproblematik är tekniker inom KBT och IPT väl lämpade att integrera i behandlingen. Vid trauma är EMDR en effektiv och skonsam metod som integreras i det samlade psykoterapeutiska arbetet. Vid stressproblematik och ångest är mindfulnessövningar ett inslag som visat sig ha betydelse.

Psykologisk behandling inleds med ett par samtal där båda parter får möjlighet att orientera sig om problemen, bakgrund, behandlingsmöjlighet, tidsram mm. Därefter tar vi gemensamt ställning till behov av fortsatt behandlingsarbete. Vi kommer överens om innehåll, mål och behandlingsinriktning. Beroende på problematik, dina personliga förutsättningar och önskemål görs en avvägning avseende behandlingsmetod. För ett positivt behandlingsutfall är relationen mellan klient och terapeut av avgörande betydelse. Därför lägger jag stor vikt vid relationen i behandlingsarbetet.

Omfattande erfarenhet finns av: 
• depression 
• ångest 
• sorg 
• relationsproblem 
• trauma 
• sjukdom