Kognitiv beteendeterapi – KBT

bild-psykoterapi-03

KBT är en strukturerad metod där man ofta använder sig av scheman, formulär och hemuppgifter. En viktig utgångspunkt är arbetet med beteende, som uppstår i relation till omgivningen. Begreppet beteende har en vid betydelse inom KBT och inbegriper tankar, känslor, vanor, fysiologiska reaktioner. Man ser beteendet som inlärt, i direkt relation till omgivningen och som är möjligt att påverka. Genom att arbeta med och förändra dysfunktionella beteenden avser man även att förändra emotionella aspekter inom människan.

Psykoterapeuten i KBT är aktiv och tydlig och man arbetar mot en tydlig målsättning. Fokus är på nuet och framtiden. Tillsammans gör man en beteendeanalys för att kartlägga individen i relation till omgivningen. Därefter formuleras en plan och man arbetar beroende på problemformulering med psykoedukation, beteendeaktivering exponeringsövningar och tanke-känsla- handlings schema. Klienten är aktiv genom att, även utanför sessionerna arbeta med hemuppgifter, registrera tankar och beteenden och träna på färdigheter mm.