Psykodynamisk terapi – PDT

bild-psykoterapi-04

Centralt i psykodynamiskterapi är att psykiska symtom har en mening och är möjliga att förstå. Man menar att psykiska symtom, som ångest och depression, uppstår då man inte längre hittar sätt att hantera känslor och relationer. Det kan vara strategier som tidigare i livet var funktionella, men inte längre är det.

En grundläggande tanke är att man styrs av tankar och känslor som inte alltid är medvetna. Vi har psykiska försvar som skyddar oss känslomässigt ifrån inre konflikter och smärta. Det kan röra sig om komplexa känslor av tex mindervärdighet och ilska.

I en psykodynamisk terapi får man möjlighet att tala öppet och fritt om olika svårigheter, både det man upplevt tidigare i livet och det som äger rum här och nu. Tidiga relationsmönster bär vi ofta med oss genom livet. Inom ramen för den terapeutiska relationen har man möjlighet att utforska sina tankar och känslor för att lära känna sig själv bättre, se mönster och för att förstå hur problem uppstått. Därmed kan en personlig förändringsprocess komma till stånd.

I de fall man varit utsatt för trauman, antingen tidigt i livet eller som vuxen är det ofta meningsfullt att kombinera psykoterapin med specifik traumabehandling (se EMDR)

Plågas man av specifika depressions- och ångesttillstånd är det ofta till hjälp att även arbeta med KBT i terapin. (Se KBT) Det går oftast bra att integrera de olika psykoterapiformerna.