Psykoterapi

Psykoterapi - Åsa Lindgren

Det som förenar olika former av psykoterapi är samarbetet mellan psykoterapeut och klient. Psykoterapeuten bidrar med sin professionella erfarenhet och kunskap. Syftet med samarbetet är att utforska och förstå klientens problem och hitta strategier och sätt att bättre kunna hantera dessa.